Blog

Vrste Joge: Koji stil joge je za mene?

Različite vrste joge odgovaraju različitim starosnim grupama i nivoima mobilnosti. Neki od stilova joge su: Hatha, Power, Ashtanga, Kriya, Kundalini,…

Joga na poslu

Sigurno se pitate kako je moguće vežbati Jogu na poslu? Uglavnom, veliki broj ljudi kaže „Zar za to nije potrebno slobodno vreme?“ Da, ali to…

Joga u trudnoći

Praktikovanje joge u trudnoći se pokazalo kao veoma dobar način da trudnica ostane u dobroj formi, održava svoje zdravlje i upotpuni…

Šta je joga?

Neki smatraju da je to skup telesnih vežbi, drugi da je samo mentalna discipina, treći veruju da na časovima samo sedimo i dišemo, a ima…